Wręczenie certyfikatów szkoleniowców

Mariusz Górski

Korzystając z okazji, podczas Sauna Cup 2016 w Termie Bania, wręczyliśmy pierwsze certyfikaty dla szkoleniowców saunamistrzów w ramach zasad określonych przez nasze towarzystwo. Zarówno Joanna Feifer jak i Dawid Bochen, to osoby z dużym doświadczeniem w zakresie szkolenia osób wykonujących ceremonie saunowe ale także osoby, które mają sporo osiągnięć w rywalizacji saunamistrzów. Zapraszamy chętnych do skorzystania ze szkoleń prowadzonych przez naszych szkoleniowców.

Obchody Polskiego Dnia Sauny 2016

Mariusz Górski

W tym roku obchodzimy po raz drugi Polski Dzień Sauny. Po raz pierwszy natomiast chcemy obchodzić go w całej Polsce w najlepszych obiektach oferujących kąpiele saunowe.

Polski Dzień Sauny to nie tylko dzień, w którym obchodzimy powstanie Polskiego Towarzystwa Saunowego, ale przede wszystkim dzień, w którym chcemy uroczyście promować zdrowe i poprawne saunowanie w Polsce wśród polskiego społeczeństwa.

Oprócz naszych Partnerów zaprosiliśmy do obchodów Polskiego Dnia Sauny także wiele innych liczących się obiektów saunowych w Polsce z prośbą o zorganizowanie w obiekcie wydarzenia promującego zdrowe i poprawne saunowanie wśród klientów danego obiektu.

Liczymy na to, że obiekty odpowiedzą pozytywnie. O każdym obiekcie, który dołączy do akcji będziemy informowali na bieżąco.

Dodatkowo, uroczyste obchody Polskiego Dnia Sauny 2016 z udziałem najlepszych saunamistrzów, członków PTS, odbędą się 14 maja 2016 roku w Aquadromie w Rudzie Śląskiej.

Jeśli obiektu w którym najchętniej saunujecie nie będzie na liście uczestników Polskiego Dnia Sauny, postarajcie się namówić zarządzających do udziału.

ZAPRASZAMY!!!

Przyznano pierwsze certyfikaty dla szkoleniowców

Mariusz Górski

Na zebraniu Zarządu w dniu 29 lutego 2016 rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków o przyznanie Certyfikatu szkoleniowca saunamistrzów i gospodarzy saun uprawniające do szkolenia osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun, zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Saunowe.

Oto certyfikowani szkoleniowcy Polskiego Towarzystwa Saunowego:

1. Dawid BOCHEN - Bassau
2. Joanna FEIFER - Wrocławski Park Wodny
3. Damian RURARZ - Binkowski Hotel
4. Łukasz STAJNO - Termy Krakowskie
5. Dawid WĄSOWICZ - Megiw

Osoby te przyczyniły się już do wykształcenia wielu znakomitych Saunamistrzów i miejmy nadzieję jeszcze wielu wyszkolą.

Od tej chwili wspomniani szkoleniowcy będą mogli wystawiać przeszkolonym przez siebie osobom certyfikaty ukończenia szkolenia*)

 

*) certyfikat ukończenia szkolenia może otrzymać tylko osoba będąca członkiem PTS.

Certyfikacja Saunamistrzów

Marcin

Z przyjemnością informujemy, iż Polskie Towarzystwo Saunowe rozpoczęło certyfikację osób szkolących (Szkoleniowiec) inne osoby w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun oraz przeszkolonych przez nich osób (Saunamistrzów).

Wszyscy szkoleniowcy, którzy spełniają poniższej wymagania, mogą zgłosić chęć otrzymania takiego certyfikatu wysyłając na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. CV zawierającego informacje określone poniżej.

 

Wymagania do uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego.
Certyfikaty wydawane są tylko Saunamistrzom będącym członkami Polskiego Stowarzyszenia Saunowego.
W celu uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego, konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów i pozytywna decyzja Zarządu Polskiego Towarzystwa Saunowego, udzielana na podstawie przesłanego CV.
Wymagania:
1. Posiadanie doświadczenia jako Saunamistrz – należy wypisać w jakich obiektach i z jaką częstotliwością prowadziło się ceremonie saunowe, oraz jakie osiągnięcia ma się na koncie (zawody, organizacja imprez itp.)
2. Posiadanie doświadczenie jako Szkoleniowiec Saunamistrzów – należy podać jakie szkolenia i z jaką częstotliwością zostały przeprowadzone, w przypadku szkoleń osób, konieczne jest podanie danych przeszkolonych wraz z danymi kontaktowymi do weryfikacji (w razie potrzeby)
3. Promowanie kultury saunowej – należy podać w jakim obiekcie i w jaki sposób promowało się bądź promuje kulturę poprawnego saunowania, podać osiągnięcia w tej dziedzinie (akcje, szkolenia, prelekcje itp.)
4. Zobowiązanie do realizowania certyfikowanych szkoleń dla osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun, zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Saunowe w Minimalnych wymaganiach do szkolenia osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun, które stanowią załącznik do niniejszych wymagań.

Na podstawie przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. CV zawierającego powyższe informacje, Zarząd Polskiego Towarzystwa Saunowego na najbliższym posiedzeniu podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu Szkoleniowca. W przypadku odmowy osoba ubiegające się o certyfikat zostanie poinformowana o przyczynach odmowy mailowo w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd. Po okresie 2 lat na podstawie historii działalności szkoleniowca, Zarząd zastrzega sobie prawo do przeprowadza weryfikacji udzielonego certyfikatu. Jeśli Zarząd uzna, że Szkoleniowiec nie wywiązuje się należycie ze swych obowiązków i nie działa aktywnie w prowadzeniu certyfikowanych szkoleń, podejmie decyzję o cofnięciu certyfikatu Szkoleniowcowi.

Szkoleniowiec Saunamistrzów wraz z certyfikatem otrzymuje prawo do przedstawiania przeszkolonych przez siebie osób Zarządowi Polskiego Towarzystwa Saunowego, celem wystawienia przeszkolonej przez niego osobie certyfikatu ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.

 

 

Minimalne wymagania do szkolenia osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun
wg Polskiego Towarzystwa Saunowego
(załącznik do Wymagań do uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego)
1. Teoria
- zasady zdrowego i poprawnego saunowania – dlaczego, argumenty które ułatwią dyskusję z saunowiczami,
- trójpodział cyklu saunowania: nagrzewanie, schładzanie, odpoczynek (załącznik ulotka PTS),
- wskazania i przeciwwskazania do korzystania z sauny – „Do sauny może chodzić każdy kto może do niej samemu dojść”, lecz należy informować o schorzeniach i sytuacjach przy których z sauny należy korzystać ostrożnie lub nie korzystać wcale,
- zasady bezpieczeństwa w saunie i na obiekcie – informacje o zachowaniu w saunie, obserwacja saunowiczów, zasady bezpieczeństwa podczas przeprowadzania ceremonii, stosowanie rekwizytów do ceremonii,
- rodzaje saun i ich właściwości – przedstawienie podstawowych informacji o ceremoniach zapachowych w saunach suchych i seansach kosmetycznych w łaźniach parowych,
- przygotowanie do seansu – przygotowanie olejków eterycznych, kryształków mentolu, peelingów, maseczek, przygotowanie sauny, wietrzenie, przygotowanie rekwizytów do ceremonii, użycie wody i lodu,
- rytuały saunowe – historia, teoria i rodzaje (klasyczne, z muzyka, show, kosmetyczne).
2. Praktyka
- nauka technik podstawowych (wachlarz, ręczniki – podstawowe techniki rozprowadzania ciepła),
- przemowa Saunamistrza (przekazanie informacji jakie należy przedstawić na początku ceremonii),
- dobór, przygotowanie i podawania olejków, kosmetyków,
- przygotowanie akcesoriów używanych w trakcie seansu,
- obsługa pieca saunowego, panowanie nad temperaturą i wilgotnością w saunie,
- wykonanie zabiegu kosmetycznego w saunie parowej,
- reakcja na zauważone lub zgłoszone nieprawidłowe zachowanie saunowiczów w obiekcie.
3. Egzamin
- egzamin praktyczny (przeprowadzenie kompletnej ceremonii saunowej w saunie suchej).

 

Moc Mistrza Sauny

Mariusz Górski

W tym roku nie zabraknie konkursów Moc Mistrza Sauny, których organizowanie rozpoczynamy już od najbliższych zawodów Sauna Cup 2016.

REGULAMIN
Konkursu „Moc Mistrza Sauny”
1.    Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Saunowe.
2.    W konkursie może brać udział dowolna osoba, która zapozna się z poniższymi regułami i wyrazi zgodę na ich przestrzeganie.
3.    Konkurs polega na uzyskaniu przez zawodnika jak największej prędkości powietrza (zmierzonej anemometrem) wprowadzonego w ruch ręcznikiem.
4.    Anemometr umieszczony jest na statywie na wysokości ok. 1,5m od podłoża.
5.    Zawodnik stoi na wprost anemometru w odległości (stopy) nie mniejszej niż 2 m.
6.    Wszyscy zawodnicy używają tego samego ręcznika dostarczonego przez organizatora konkursu.
7.    Technika machania i sposób użycia ręcznika są dowolne.
8.    Zawodnik ma 20 sekund na uzyskanie jak najlepszego wyniku. Czas liczony jest od znaku „start” do znaku „stop” wydanego przez osobę prowadzącą konkurs. Ilość machnięć ręcznikiem jest nieograniczona.
9.    Zawodnik ma prawo podchodzić do konkursu maksymalnie 3 razy.
10.    Po wystąpieniu wszystkich chętnych zawodników ogłaszane są oficjalne wyniki oraz wręczane są nagrody.
11.    Termin ogłoszenia oficjalnych wyników i wręczania nagród może zostać przesunięty na ogólną uroczystość wręczania nagród w przypadku kiedy Konkurs jest częścią innych zawodów saunowych.
12.    Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca otrzymują dyplom i upominki.