Certyfikacja Saunamistrzów

Marcin

Z przyjemnością informujemy, iż Polskie Towarzystwo Saunowe rozpoczęło certyfikację osób szkolących (Szkoleniowiec) inne osoby w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun oraz przeszkolonych przez nich osób (Saunamistrzów).

Wszyscy szkoleniowcy, którzy spełniają poniższej wymagania, mogą zgłosić chęć otrzymania takiego certyfikatu wysyłając na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. CV zawierającego informacje określone poniżej.

 

Wymagania do uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego.
Certyfikaty wydawane są tylko Saunamistrzom będącym członkami Polskiego Stowarzyszenia Saunowego nie krócej niż 12 miesięcy.
W celu uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego, konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów i pozytywna decyzja Zarządu Polskiego Towarzystwa Saunowego, udzielana na podstawie przesłanego CV.
Wymagania:
1. Posiadanie doświadczenia jako Saunamistrz – należy wypisać w jakich obiektach i z jaką częstotliwością prowadziło się ceremonie saunowe, oraz jakie osiągnięcia ma się na koncie (zawody, organizacja imprez itp.)
2. Posiadanie doświadczenie jako Szkoleniowiec Saunamistrzów – należy podać jakie szkolenia i z jaką częstotliwością zostały przeprowadzone, w przypadku szkoleń osób, konieczne jest podanie danych przeszkolonych wraz z danymi kontaktowymi do weryfikacji (w razie potrzeby)
3. Promowanie kultury saunowej – należy podać w jakim obiekcie i w jaki sposób promowało się bądź promuje kulturę poprawnego saunowania, podać osiągnięcia w tej dziedzinie (akcje, szkolenia, prelekcje itp.)
4. Zobowiązanie do realizowania certyfikowanych szkoleń dla osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun, zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Saunowe w Minimalnych wymaganiach do szkolenia osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun, które stanowią załącznik do niniejszych wymagań.

Na podstawie przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. CV zawierającego powyższe informacje, Zarząd Polskiego Towarzystwa Saunowego na najbliższym posiedzeniu podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu Szkoleniowca. W przypadku odmowy osoba ubiegające się o certyfikat zostanie poinformowana o przyczynach odmowy mailowo w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd. Po okresie 2 lat na podstawie historii działalności szkoleniowca, Zarząd zastrzega sobie prawo do przeprowadza weryfikacji udzielonego certyfikatu. Jeśli Zarząd uzna, że Szkoleniowiec nie wywiązuje się należycie ze swych obowiązków i nie działa aktywnie w prowadzeniu certyfikowanych szkoleń, podejmie decyzję o cofnięciu certyfikatu Szkoleniowcowi. Utrata członkostwa w PTS skutkuje utratą certyfikatu.

Szkoleniowiec Saunamistrzów wraz z certyfikatem otrzymuje prawo do przedstawiania przeszkolonych przez siebie osób Zarządowi Polskiego Towarzystwa Saunowego, celem wystawienia przeszkolonej przez niego osobie certyfikatu ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.

 

 

Minimalne wymagania do szkolenia osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun
wg Polskiego Towarzystwa Saunowego
(załącznik do Wymagań do uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego)
1. Teoria
- zasady zdrowego i poprawnego saunowania – dlaczego, argumenty które ułatwią dyskusję z saunowiczami,
- trójpodział cyklu saunowania: nagrzewanie, schładzanie, odpoczynek (załącznik ulotka PTS),
- wskazania i przeciwwskazania do korzystania z sauny – „Do sauny może chodzić każdy kto może do niej samemu dojść”, lecz należy informować o schorzeniach i sytuacjach przy których z sauny należy korzystać ostrożnie lub nie korzystać wcale,
- zasady bezpieczeństwa w saunie i na obiekcie – informacje o zachowaniu w saunie, obserwacja saunowiczów, zasady bezpieczeństwa podczas przeprowadzania ceremonii, stosowanie rekwizytów do ceremonii,
- rodzaje saun i ich właściwości – przedstawienie podstawowych informacji o ceremoniach zapachowych w saunach suchych i seansach kosmetycznych w łaźniach parowych,
- przygotowanie do seansu – przygotowanie olejków eterycznych, kryształków mentolu, peelingów, maseczek, przygotowanie sauny, wietrzenie, przygotowanie rekwizytów do ceremonii, użycie wody i lodu,
- rytuały saunowe – historia, teoria i rodzaje (klasyczne, z muzyka, show, kosmetyczne).
2. Praktyka
- nauka technik podstawowych (wachlarz, ręczniki – podstawowe techniki rozprowadzania ciepła),
- przemowa Saunamistrza (przekazanie informacji jakie należy przedstawić na początku ceremonii),
- dobór, przygotowanie i podawania olejków, kosmetyków,
- przygotowanie akcesoriów używanych w trakcie seansu,
- obsługa pieca saunowego, panowanie nad temperaturą i wilgotnością w saunie,
- wykonanie zabiegu kosmetycznego w saunie parowej,
- reakcja na zauważone lub zgłoszone nieprawidłowe zachowanie saunowiczów w obiekcie.
3. Egzamin
- egzamin praktyczny (przeprowadzenie kompletnej ceremonii saunowej w saunie suchej).

 

Kategoria: