Ceremonia saunowa

Mariusz Górski

Ceremonia saunowa (rytuał saunowy, ceremonia zapachowa, seans saunowy, aufguss, naparzanie, szmun) jest to proces nagrzewania w saunie suchej z udziałem saunamistrza (saunamistrzów) lub innej osoby, która pełni rolę mistrza ceremonii.
Ceremonia polega na polaniu nagrzanych kamieni pieca wodą w celu wytworzenia pary, która osiadając na ciele powoduje utrudnienie pocenia się a tym samym większe przegrzanie organizmu. Bardzo często w tym czasie podaje się na piec aromaty postaci odpowiednio przygotowanych olejków eterycznych, które wraz z parą unoszą się do przestrzeni sauny. Aby zwiększyć efektywność mistrz ceremonii rozprowadza po saunie wytworzoną parę przy pomocy ręcznika, wachlarza lub innych atrybutów. Może ja rozprowadzać delikatnie lub intensywnie. Ceremonii często towarzyszy muzyka. W ceremoniach typu show dużą rolę grają także światła, przebranie, scenografia i historia opowiadana ceremonią.

Do prawidłowego przeprowadzenia ceremonii saunowej należy przestrzeganie poniższych zasad:

 1. Przed ceremonią pomieszczenie sauny należy przewietrzyć, minimum 5 minut, bez obecności saunujących w pomieszczeniu.
 2. Temperatura w saunie powinna być dostosowana do planowanego, krótkotrwałego zwiększenia wilgotności.
 3. Czas pobytu saunujących w saunie podczas ceremonii nie powinien przekroczyć 15 minut.
 4. Zaraz na początku ceremonii prowadzący powinien:
  1. przekręcić klepsydrę,
  2. poinformować saunujących o parametrach ceremonii:
   - ile mniej więcej czasu minut będzie trwała,
   - jakie zostaną użyte aromaty,
   - jaka będzie intensywność ceremonii,
  3. poinformować saunujących o podstawowych zasadach:
   - konieczność trzymania całego ciała na ręczniku (także zweryfikowanie),
   - możliwość przemieszczania się pomiędzy poziomami w zależności od potrzeb saunującego,
   - możliwość opuszczenia sauny w każdej chwili, ale bez możliwości powrotu na trwający seans,
   - po wyjściu z sauny spłukanie ciała pod prysznicem oraz schłodzenie organizmu, od stóp w kierunku serca,
   - odpoczynek minimum tyle ile przebywało się w saunie.
 5. Wszelkie przyrządy biorące udział w seansie powinny być uporządkowane i nie utrudniać swobodnego opuszczenia sauny przez saunujących.
 6. Mistrz ceremonii powinien wycierać co jakiś czas swoje ciało, jeśli jest możliwość pochlapania saunujących swoim potem.
 7. Nie wolno używać żadnych niebezpiecznych narzędzi zagrażających saunującym.
 8. Należy tak dobrać ilość wody polanej na piec oraz intensywności machania aby nie poparzyć saunujących.
 9. Należy tak dobrać ilość aromatu aby nie wywoływał on żadnych niepożądanych objawów u saunujących (kaszel, pieczenie, łzawienie).
 10. Należy korzystać tylko z naturalnych olejków eterycznych lub ich alkoholowych roztworów, bez żadnych innych dodatków chemicznych.
 11. Mistrz ceremonii powinien poczekać aż jej ostatni uczestnik opuści pomieszczenie sauny.
Kategoria: