Skład Komisji

Piotr Franczak

Skład Komisji Certyfikacyjnej

 

  1. Piotr Franczak - Przewodniczący
  2. Robert Janocha
  3. Wojciech Pachocki
  4. Grzegorz Szymański - Zastępca Przewodniczącego
  5. Kamil Świątek