Członkowie założyciele

Marcin

PTS - członkowie założyciele

Członkowie założyciele (bez jednej osoby) Polskiego Towarzystwa Saunowego tuż po zebraniu założycielskim.

Kategoria: