Zasady rekrutacji do Zespołu sędziów PTS

Mariusz Górski

1. Podstawowym wymogiem jaki musi spełnić kandydat na sędziego jest przynależność do Polskiego Towarzystwa Saunowego.

2. Sędzią może zostać każdy członek PTS, który prześle na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenie chęci do szkolenia na sędziego.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w p. 2, musi zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko, rok urodzenia,

- dane kontaktowe: adres zamieszkania, telefon oraz adres mailowy,

- staż saunowy,

- uczęszczane obiekty saunowe,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w ceremoniach saunowych,

- obszar na jakim jest skłonny brać udział w turniejach jako sędzia w przypadku pomyślnego ukończenia kursu.

4. Prezydium sędziowskie weryfikuje każde zgłoszenie i wydaje zgodę na przeprowadzenie szkolenia. Ustala również dogodny termin ewentualnego szkolenia.

5. Szkolenie kandydatów jest bezpłatne, jednakże kandydaci sami pokrywają koszt wejściówek na zawody oraz wyżywienia i ewentualnych noclegów w terminie ustalonego szkolenia.

6. Kandydat musi odbyć szkolenie podczas minimum 4 dni zawodów (indywidualnych i drużynowych), biorąc pod uwagę możliwości uczestnictwa kandydata w zawodach oraz dostępne turnieje. Podczas każdego dnia szkolenia, kandydat musi uczestniczyć w próbnym ocenianiu przynajmniej połowy ceremonii.

7. Szkolenie musi zakończyć się do roku od jego rozpoczęcia. W przypadku przekroczenia terminu Prezydium określa czy szkolenie należy powtórzyć czy można je dokończyć w najbliższym możliwym terminie.

8. Kandydat ma przydzielonego opiekuna, który dba wraz z pozostałymi członkami składu sędziowskiego o jego prawidłowe przeszkolenie i weryfikuje jego oceny podczas szkolenia. Opiekuna wyznacza Prezydium spośród członków składu sędziowskiego obecnego na turnieju.

9. Po przeprowadzonym szkoleniu, Prezydium w porozumieniu z opiekunem kandydata i pozostałymi członkami składu sędziowskiego obecnego podczas wszystkich dni szkolenia, podejmuje decyzję o ostatecznym przyjęciu kandydata do zespołu.

 

Kategoria: