Certyfikacja obiektów

Piotr Franczak

Certyfikacja obiektów

Powstające w Polsce obiekty saunowe oferują swoim klientom różnorodne wyposażenie i szereg usług służących uatrakcyjnieniu pobytu, wspomagających zdrowie i sprzyjających wypoczynkowi.

Aby ułatwić klientom orientację na powiększającym się rynku tych usług Polskie Towarzystwo Saunowe przygotowało system certyfikacji obiektów saunowych.

 

Znak jakości

Znak jakości przyznawany jest w trzech kategoriach. Obiektom saunowym w zależności od oferowanego wyposażenia i zakresu usług przyznawany jest znak jakości

Plus/+++ , Top/++++ lub Perfect/+++++

Certyfikat zawiera datę przyznania, datę ważności i informację gdzie dostępne są wymagania jakościowe.

 

Wzory certyfikatów

 

Komisja certyfikacyjna

Znak jakości przyznawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Saunowego. Powołana przez Zarząd komisja certyfikacyjna, składająca się ze specjalistów niezależnych od certyfikowanych obiektów, rozpatruje wniosek o przyznanie znaku jakości, bada spełnienie przez obiekt wymagań i przygotowuje dla Zarządu zalecenie w sprawie uchwały o przyznaniu znaku.

 

Korzyści certyfikacji

Wymagania dla znaków jakości

Procedura przyznawania

Ankieta ośrodka saunowego

Skład Komisji Certyfikacyjnej

  

Do czasu rozpoczęcia przez PTS działalności gospodarczej znak jakości przyznawany jest wyłącznie obiektom Członkom Wspierającym bezpłatnie.