Regulamin używania logotypu PTS

Mariusz Górski

Regulamin używania logotypu PTS.
1. Logotyp PTS oraz bądź nazwa „Polskie Towarzystwo Saunowe” jest wartością niematerialno-prawną, będącą własnością Polskiego Towarzystwa Saunowego z siedzibą w Katowicach.
2. Wszelkie zmiany dotyczące logotypu PTS akceptuje i zatwierdza Zarząd
3. Uprawnienia do użycia logotypu PTS określa niniejszy Regulamin lub umowy zawarte przez PTS a podmiotem trzecim.
4. Logotyp PTS i nazwa „Polskie Towarzystwo Saunowe” może być używane we wszelkich materiałach promocyjnych, branżowych, marketingowych przygotowywanych bądź zaakceptowanych przez Zarząd PTS.
5. Logotyp może znajdować się na materiałach drukowanych lub na stronach internetowych i portalach społecznościowych
6. Logotyp PTS może znajdować się na oficjalnych pismach i umowach podpisywanych przez członków Zarządu PTS.
7. Logotyp PTS może być używany w turniejach i imprezach, w których PTS jest partnerem, organizatorem lub współorganizatorem.
8. Logotyp PTS i nazwa „Polskie Towarzystwo Saunowe” może być używane przez Partnerów PTS, posiadających pisemne umowy o partnerstwie z PTS, w okresie obowiązywania tych umów.
9. Logotyp PTS i nazwa „Polskie Towarzystwo Saunowe” może być używany przez członków wspierających PTS w materiałach promocyjnych i w materiałach elektronicznych, stronach internetowych i portalach społecznościowych
10. W każdym innym przypadku w przypadku chęci użycia logotypu PTS bądź nazwy „Polskie Towarzystwo Saunowe”, organizator imprezy, turnieju, wydarzenia musi każdorazowo zwrócić się do Zarządu PTS o zgodę na użycie logotypu lub nazwy.
11. Organizacje, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne naruszające zasady etyki, krytycznie wypowiadające się przeciw innym członkom PTS, bądź krytycznie wypowiadające się przeciw zasadom współżycia społecznego, głoszący na forach związanych z ruchem saunowym lub innych poglądy nie związane z ruchem saunowym i korzyściami z niego płynącymi lub dzielące środowisko saunowe, bądź głoszące nieprawdziwe treści nie jest uprawnione do używania logotypu PTS lub nazwy ani używania żadnych określeń mogących świadczyć, iż wydarzenie jest związane z PTS.
12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, rozstrzygnięcia każdorazowo podejmuje Zarząd, większością głosów.
13. Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu PTS CIX/1002/2021 z dnia 03.11.2021r.

Załącznik(i)
Download this file (RegulaminUzywaniaLogotypuINazwyPTS.pdf)Regulamin używania logotypu PTS[ ]73 kB

Kategoria: