Zespół sędziowski przy PTS

Mariusz Górski

Prezydium Zespołu sędziów PTS:

przewodniczący

Krzysztof Paziewski

[AWM][STF][PTSC][PTSF][SHC]
 
członkowie:

Sławomir Brodecki

[AWM][STF][PTSC][PTSF]

Mirela Kazuś-Barańska

[AWM][STF][PTSC][PTSF]

Arkadiusz Rawza

[AWM][STF][PTSC][PTSF]

Mariusz Górski

[AWM][STF]
 

Członkowie Zespołu sędziów PTS:

honorowi:

Marcin Dudzik

[AWM][STF][PTSC]

Wojciech Pachocki

[AWM][PTSC]
 
sędziujący:

Leszek Pustułka

[AWM]

Patryk Jurowicz

[AWM]

Jacek Kulawik

[AWM][PTSC][SHC]
 

Patrycja Missala

[AWM][STF][PTSC][PTSF]

Krzysztof Odymała-Missala

[AWM][STF][PTSF]

Zbigniew Włóka

[AWM][PTSC][PTSF]

Marceli Zawadzki

[AWM][PTSC]
 

Małgorzata Budek

[AWM][STF][PTSC]

Ireneusz Chrenkoff

[AWM][STF][PTSC]

Zbigniew Jończyk

[AWM][STF][PTSC][PTSF][SHC]

Małgorzata Dziedzic

[AWM][STF][PTSC][PTSF]
 

Tomasz Fischer

[AWM][PTSC][PTSF][SHC]

Agnieszka Kaczocha

[PTSC][PTSF][AWM (szkolenie)]

Jarosław Dziedzic

[AWM (szkolenie)]
 
W tej chwili nie prowadzimy naboru.

Legenda:
[AWM] - zawody oceniane wg zasad Aufguss WM (np. Sauna Cup),
[STF] - zawody Silesian Towel Fight,
[PTSC] - zawody PTS Classic,
[PTSF] - zawody PTS Freestyle,
[SHC] - zawody Sauna Herbal Cup.

kursywą oznaczono przeszkolenie, jeszcze bez sędziowania.

Kategoria: