Saunamistrzowie

Mariusz Górski

Saunamistrz (Saunamajster) to specjalista, który dba o komfortowe warunki relaksu gości sauny.
Do jego zadań należy odpowiednie rozprowadzanie za pomocą ręcznika gorącego powietrza po wnętrzu sauny. Używa przy tym wybranych przez siebie aromatów, które w połączeniu ze sztuką poruszania ręcznikiem czynią z rytuału prawdziwy pokaz. Ręcznik może zastąpić innymi narzędziami do machania (wachlarze, flagi itp).
Saunamistrz powinien także służyć pomocą gościom sauny w zapoznaniu się z obiektem i jego urządzeniami, ze szczególnym naciskiem na prawidłowe i bezpieczne korzystanie z nich jak i ogólne zachowanie się w obiekcie.
W Saunariach na najwyższym poziomie obowiązuje strefa nagości, dlatego często Saunamistrza nazywa się także gospodarzem strefy nagości.
Dlatego ważne, żeby Saunamistrzowie posiadali wysokie kwalifikacje zarówno teoretyczne jak i praktyczne, a także posiadali bardzo wysoką kulturę osobistą.

Naszym celem statutowym jest działanie na rzecz wspierania edukacji i samorozwoju w zakresie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób prowadzących ceremonie saunowe a także integracja środowiska saunamistrzów.

Na tym etapie rozpoczynamy prace związane z integracją środowiska saunamistrzów.

Tworzymy bazę Saunamistrzów w celu poznania środowiska i jego możliwości. Baza zawiera informacje o Saunamistrzach i miejscu, gdzie można ich spotkać przy pracy, które to informacje są dostępne dla wszystkich zainteresowanych tym środowiskiem. Dla potrzeb działalności Stowarzyszenia dane są także uzupełnione o dane kontaktowe, gdyż jako organizacja chcemy utrzymywać stały kontakt z Saunamistrzami w celu organizowania różnych akcji integracyjnych, zawodów czy imprez a także konferencji, szkoleń czy warsztatów.

Dodatkowo planujemy uruchomić miejsce na profil Saunamistrza, gdzie każdy będzie mógł sam umieścić informacje promujące swoją osobę w środowisku.