I Walne Zebranie Delegatów

Mariusz Górski

W dniu 11 maja 2019 roku odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Saunowego. Było to zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, gdyż właśnie upłynęła pierwsza kadencja władz towarzystwa. Na zebraniu wybrano władze na kolejna kadencję:

Zarząd:
1. Mariusz Górski - Prezes Zarządu
2. Krzysztof Odymała-Missala - Wiceprezes Zarządu
3. Małgorzata Dziedzic - Wiceprezes Zarządu
4. Irena Łukaszewska - Członek Zarządu
5. Katarzyna Ślusarz - Członek Zarządu
6. Jerzy Niewęgłowski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Krzysztof Paziewski - Przewodniczący Komisji
2. Małgorzata Budek - Członek Komisji
3. Zbigniew Jończyk - Członek Komisji

Kadencja nowych władz będzie trwała 4 lata.

Po Walnym tradycyjnie odbyła się Gala Polskiego Dnia Sauny, ale to już inna bajka ;)

Kategoria: