Ruszyły zapisy zawodników na Sauna Herbal Cup Poland 2023

Kamil Świątek

Ruszyły zapisy do udziału w Herbal Cup Poland 2023. Zgłoszenia do udziału w turnieju są prowadzone od 1.09.2023 od godz. 10:00, do 4.09. 2023 do godz. 21:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo na listach mają saunamistrzowie będący członkami Polskiego Towarzystwa Saunowego. (Uchwała Zarządu PTS nr CXXXIV/1232/2023). Po zamknięciu listy zgłoszeń i ustaleniu listy zawodników, nastąpi losowanie startów. Listy startowe zostaną ogłoszone w dniu 11.09.2023. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na STRONIE TURNIEJU: