Uchwała Walnego Zebrania Członków Nr II/10/2015 z dnia 16 maja 2015 roku

Uchwała Walnego Zebrania Członków Nr II/10/2015 z dnia 16 maja 2015 roku
w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich

Uczestnicy II Walnego Zebrania Członków na spotkaniu w dniu 16.05.2015 w Rudzie Śląskiej postanawiają ustalić co następuje:
 - wysokość składki członka zwyczajnego wynosi 5 zł miesięcznie (15 zł na kwartał),
 - wysokość składki członka wspierającego - osoby fizycznej wynosi 20 zł miesięcznie (60 zł na kwartał),
 - wysokość składki członka wspierającego - osoby prawnej wynosi 80 zł miesięcznie (240 zł na kwartał),
 - minimalny okres opłaty składek to jeden kwartał, można także opłacić za więcej niż jeden kwartał,
 - dla nowych członków w przypadku niepełnego kwartału, wysokość składki oblicza się jako składkę miesięczną pomnożoną przez ilość pełnych miesięcy członkostwa w danym kwartale,
 - wpłaty wyższe niż określone jako składki członkowskie za dany okres traktowane są jako darowizna,
 - wpłaty składek tylko na rachunek bankowy Towarzystwa,
 - składki należy uiścić najpóźniej do końca kwartału poprzedzającego kwartał którego dotyczą,
 - składkę za niepełny kwartał nowi członkowie powinni uiścić najpóźniej do końca kwartału którego dotyczą,
 - członkowie zalegający z opłatą za więcej niż 2 kwartały podlegają wykluczeniu z grona członków przez Zarząd,
 - termin wpłaty składek jest datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Towarzystwa.
Nowe ustalenia wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały i dotyczyć będą składek począwszy od III kwartału 2015 roku.
Uchwała zastępuje postanowienia zebrania założycielskiego z dnia 10.05.2014 ujęte w Uchwale Nr 6/2014 o wysokości składek członkowskich i Uchwale Nr 7/2014 o częstotliwości płatności składek członkowskich.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Członkowie wspierający

Termy Maltańskie
Studio Sante
Aquapark FALA
Blue Diamond Hotel Active SPA
Chochołowskie termy

Partnerstwo medialne

28,15,0,50,1
165,2000,60,1,2000,5000,15,2000
70,300,1,70,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
 Silesian Towel Fight 6
Silesian Towel Fight 6
Silesian Towel Fight 5
Silesian Towel Fight 5
Silesian Towel Fight 4
Silesian Towel Fight 4
Sauna Cup 2016
Sauna Cup 2016
SaunaFest
SaunaFest
Silesian Towel Fight 3
Silesian Towel Fight 3
Sauna Cup 2015
Sauna Cup 2015
MMPS 2015
MMPS 2015

Polskie Towarzystwo Saunowe zrzesza następujące społeczności:

32,0,1,30,1
500,500,60,1,3000,5000,25,800
90,300,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
poprawnesaunowanie.pl
poprawnesaunowanie.pl
poprawnesaunowanie.pl
Kultura Saunowania
Kultura Saunowania
Kultura Saunowania
Majtki w Saunie Uwierają
Majtki
Majtki
Karuzela Saunowa
Karuzela Saunowa
Karuzela Saunowa
Sauna Poradnik
sauna poradnik
sauna poradnik